Alergie i nietolerancje pokarmowe

Co to jest alergia?

Jest to nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna organizmu, na skutek której w organizmie występują różne objawy kliniczne. Wystąpienie reakcji alergicznej uzależnione jest od obecności swoistych przeciwciał lub limfocytów. Objawy alergii przyjmują zawsze taką samą postać  i  pojawiają się po spożyciu produktów w których znajduje się dany alergen, na który uczulony jest pacjent.

Co to jest nietolerancja pokarmowa ?

Dotyczy mechanizmów nieimmunologicznych. Przyczyną ich występowania są wrodzone lub nabyte zaburzenia enzymatyczne w jelicie cienkim. Takim przykładem może być niska aktywność enzymów, które wydzielane są w jelicie cienkim co powoduje fermentację niestrawionych cukrów w jelicie grubym. W związku z tymi zaburzeniami dochodzi do wzdęć, bólów brzucha czy biegunki.

Jakie są przyczyny alergii ?

Alergia może wystąpić u każdego człowieka bez względu na wiek. Czynnikiem predysponującym jest występowanie jej w rodzinie.

10-15% gdy matka, ojciec lub rodzeństwo ma chorobę atopową

50% gdy u dwojga z nich występuje choroba atopowa

70% w przypadku gdy obydwoje mają uczulenie na ten sam alergen

Należy zwrócić uwagę, że ryzyko rozwoju alergii może występować również u dzieci zdrowych rodziców.

Jakie są najczęstsze czynniki rozwoju alergii ?

 • predyspozycje genetyczne,
 • ekspozycja na alergeny pokarmowe tj. niewłaściwe nawyki żywieniowe, niewłaściwy dobór mieszanek mlecznych dla niemowląt, zbyt wczesne wprowadzanie produktów stałych do żywienia niemowląt, niewłaściwe odżywianie się kobiet w ciąży i karmiących,
 • siła alergenna białek pokarmowych,
 • wielkość ekspozycji na alergen,
 • nieświadome narażenie na alergen,
 • brak karmienia piersią

Najczęstsze pokarmy wywołujące reakcje alergiczne:

 • białka mleka krowiego (występujące również w mleku innych ssaków),
 • białka jaja kurzego,
 • białka ryb i skorupiaków,
 • białka zbóż,
 • białka orzechów,
 • białka i glikoproteiny roślin strączkowych np. soi,
 • białka pomidora, ziemniaków, cebuli, marchewki, pietruszki, czosnku, selera poziomki, jagody, jabłka, truskawki, owoców pestkowych, cytrusowych,
 • trójglikany roślin krzyżowych,
 • białko mięsa wołowego i wieprzowego,
 • przyprawy.

Odpowiedź alergiczna może również ujawniać się na alergeny wziewne (pyłki, roztocza), oraz

 • inne: lateks, płyn osoczozastępczy, fikus, sierść kota, psa czy pióra

Wszystkie z wymienionych grup mogą ze sobą również wywoływać reakcje krzyżowe o różnym stopniu nasilenia.